Vásárlási tudnivalók, visszatérítési szabályzat

A Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében, a Fogyasztó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül, indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. A 14 nap, attól a naptól számítva jár le, amelyen a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. A Fogyasztó az elállási/felmondási jogát, az elállásra/felmondásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja. A Fogyasztó elállási/felmondási jogát nem gyakorolhatja, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Ha elállási jogával élni kíván, akkor az elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát szíveskedjen eljuttatni számunkra postán az alábbi címre: 5940 Tótkomlós, Losonczi utca 2., vagy elektronikus úton küldött levélben az ugyfelszolgalat@odibolt.hu e-mail címre. (Az Elállási / Felmondási nyilatkozatmintát INNEN töltheti le) 

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

A visszaküldött termék(ek) kézhezvétele után haladéktalanul, de legfeljebb 14 napon belül, visszatérítjük Önnek az ellenszolgáltatásként megfizetett összeget, beleértve a szállítási költséget is. Ha Ön nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a Szolgáltató nem köteles megtéríteni.

A visszatérítés során, az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési módot választ (fizetési módok: postai úton, banki utalással). E visszatérítési módok alkalmazásából kifolyólag, Önt semmilyen többletköltség nem terheli. 

A visszaküldés költségét nem áll módunkban kifizetni és/vagy visszatéríteni.

Kérjük, a termék(ek)et legkésőbb, az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül, a 8777 Homokkomárom, Kossuth Lajos utca 25., vagy az általunk meghatározott másik címre küldje vissza.

A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.